Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar

Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar
Kerjasama antara KERAP dan SMK Sungai Besar mulai 1 Nov. 2010

Monday, August 04, 2014

10th Asia Pacific Regional Air Internet Jamboree 2-3 Aug 2014

Sekitar Program
Jambori Udara Internet Rantau Asia Pasifik Ke-10 / 10th Asia Pacific Regional Air Internet Jamboree
2-3 Ogos 2014
di SMK Sungai Besar, Selangor.

Stesyen PPM Negeri Selangor
9M4CSB Tuan Haji Mokhtar b. Manijo, Pegawai Pendidikan Daerah Sabak Bernam turut serta menjayakan aktiviti APR AIJ 2014