Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar

Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar
Kerjasama antara KERAP dan SMK Sungai Besar mulai 1 Nov. 2010

Monday, August 04, 2014

10th Asia Pacific Regional Air Internet Jamboree 2-3 Aug 2014

Sekitar Program
Jambori Udara Internet Rantau Asia Pasifik Ke-10 / 10th Asia Pacific Regional Air Internet Jamboree
2-3 Ogos 2014
di SMK Sungai Besar, Selangor.

Stesyen PPM Negeri Selangor
9M4CSB Tuan Haji Mokhtar b. Manijo, Pegawai Pendidikan Daerah Sabak Bernam turut serta menjayakan aktiviti APR AIJ 2014


No comments: