Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar

Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar
Kerjasama antara KERAP dan SMK Sungai Besar mulai 1 Nov. 2010

Wednesday, October 16, 2013

9M4CSB JOTA QSL Card 2013

9M4CSB QSL Card 2013
JOTA Pengakap Dunia Ke-56 semakin hampir. Saya percaya, semua stesen JOTA sedang membuat persiapan rapi untuk menjayakan pertemuan pengakap di udara ini. JOTA kali ini dijangka meriah kerana berlangsung serentak di seluruh dunia... bakal mempertemukan ahli pengakap dari merata tempat... suatu keunikan tersendiri dapat berhubung secara langsung... jauh di mata tetapi dekat di telinga! hi hi...

Bagi stesen JOTA PPM Negeri Selangor, QSL Card khas esidi JOTA 2013 telah sedia menanti bagi mengesahkan komunikasi JOTA antara stesen JOTA atau pun stesen individu. Semua QSL yang diterima akan dibalas. QSL hendaklah dihantar kepada 9M4CSB QSL Manager :-

Hussairy 9W2VVH.
No. 36 Jalan PP 2/3, Taman Padu Permai, 45300 Sungai Besar, Selangor.

CQ JOTA CQ JOTA CQ JOTA this is 9M4CSB Selangor JOTA Station...
See you soon 73

No comments: