Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar

Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar
Kerjasama antara KERAP dan SMK Sungai Besar mulai 1 Nov. 2010

Sunday, January 23, 2011

Keratan Akhbar Sinar - Stesen 9M4SJB dalam Laporan JOTA Pengakap Dunia Ke-53


WOSM telah menerbitkan Laporan JOTA Pengakap Dunia Ke-53 2010 dalam format pdf. Fail ini boleh dimuat turun di sini. Jadi bolehlah kita meninjau laporan dan aktiviti setiap negara yang mengambil bahagian dalam aktiviti JOTA tersebut.


Lebih manis lagi apabila laporan akhbar Sinar Harian mengenai stesen JOTA Selangor 1 - 9M4SJB dimasukkan di muka surat 18 dalam laporan tersebut

Laporan-laporan JOTA tahun sebelumnya boleh didapati di sini.

Jumpa lagi di JOTA yang akan datang. 73