Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar

Amateur Radio in School (ARiS) SMK Sungai Besar
Kerjasama antara KERAP dan SMK Sungai Besar mulai 1 Nov. 2010

Friday, January 22, 2010

Notis Peperiksaan Radio Amatur dan Ujian Kod Morse (CW) Siri Pertama 2010


Pihak SKMM telah mengeluarkan notis pada 21 Jan. 2010 seperti berikut :

Notis Pemberitahuan RAE dan Ujian Kod Morse
di sini
Borang Permohonan Peperiksaan Radio Amatur (RAE) di sini
Borang Permohonan Ujian Kod Morse (CW) di sini

Kepada Pemimpin dan ahli pengakap yang berminat untuk mengambil peperiksaan RAE atau Ujian Kod Morse (CW), boleh menghubungi DC - 0133986317 atau ADC Perhubungan - 0192585759 untuk maklumat lanjut.